وضعیت تشکیل کلاس ها

- كليه كلاس هاي استاد عطري روز شنبه مورخ 97/01/18 تشكيل نخواهند شد

- كليه كلاس هاي استاد اسماعیلی روز پنجشنبه مورخ 97/01/16 تشكيل نخواهند شد

اطلاعیه ها