shamsist.ac.ir
shamsist.ac.ir
shamsist.ac.ir
shamsist.ac.ir
shamsist.ac.ir
رویدادها
مراحل ثبت نام مقطع کارشناسي ناپيوسته
مراحل ثبت نام مقطع کارداني و کارشناسي پيوسته
انتخاب واحد نيمسال دوم سال تحصيلي 94-93
اطلاعیه های آموزشی
تاریخ درج : دوشنبه, 11 اسفند 1393
تاریخ درج : شنبه, 9 اسفند 1393
تاریخ درج : دوشنبه, 20 بهمن 1393
تاریخ درج : دوشنبه, 13 بهمن 1393
تاریخ درج : چهارشنبه, 1 بهمن 1393
تاریخ درج : دوشنبه, 8 دی 1393
اطلاعیه های مالی
تعیین وضعیت مالی پس از انتخاب واحد
تاریخ درج : دوشنبه, 20 بهمن 1393
پرداخت شهريه ثابت قبل از انتخاب واحد
تاریخ درج : چهارشنبه, 1 بهمن 1393
پرداخت آنلاين شهريه
تاریخ درج : چهارشنبه, 10 دی 1393
وام شهريه تحصيلي
تاریخ درج : سه شنبه, 27 آبان 1393
اطلاعیه های فرهنگی و ورزشی
تاریخ درج : چهارشنبه, 13 اسفند 1393
لینک های مفید
Copyright 2014 PLUSNET. All Rights Reserved